Nyheter

Grusupptagning

Under vecka 15 sker grusupptagning på alla gårdar och vid garagen.
Vi ber er därför att under den här veckan (v.14)  sopa ut gruset från hörn och gräsmattor, ut på gång- och körvägar.
Nu är det vår!