Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Anders Törnroth
   

Sekreterare
Magnus Pihl
      

Ledamot 
Helena Stein

 

Suppleant 
Helen Salenmo
 

Suppleant
Eva Karlsson