Snöröjning

Samfälligheten har avtal med entreprenör för snöröjning och sandning.
För mer information kontakta styrelsen.